ระบบลงทะเบียนออนไลน์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

สำหรับนักเรียน

สำหรับครูและเจ้าหน้าที่

ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียน
ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียน

ประชาสัมพันธ์
สำหรับนักเรียน

ปิดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนให้เรียบร้อย


ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน : ม.1 / ม.2 / ม.3 / ม.4 / ม.5 / ม.6
สำหรับครูผู้สอน

ให้ครูผู้สอน ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน และทำการกด อนุมัติคำขอลงทะเบียนของนักเรียนให้เรียบร้อย


closed