ระบบลงทะเบียนออนไลน์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

สำหรับนักเรียน

สำหรับครูและเจ้าหน้าที่

ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียน
ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียน

ประชาสัมพันธ์
สำหรับนักเรียน

เปิดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลของตนเอง


ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน : ม.1 / ม.2 / ม.3 / ม.4 / ม.5 / ม.6
สำหรับครูผู้สอน

ให้ครูผู้สอน ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน ระบบจะเปิดให้อนุมัติคำขอลงทะเบียนในวันที่ 12 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป


closed